Esport-kummitoiminnalla torjutaan eriarvoistumista

Esport-kummit ovat yritystahoja, jotka sponsoripanoksellaan mahdollistavat peliharrastuksen lapsille, joille pelaamisharrastus on kodin taloudellisen tilanteen vuoksi haastavaa. Hercules Esportsin kautta yrityskummi voi lahjoittaa nuorelle pelaamisen ilon kustantamalla nuoren harjoitusvuoro- ja valmennusmaksut vuodeksi.

Herculeksen kummitoiminnan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja eriarvoistumisen torjuminen sekä pitkäaikainen yhteistyö nuoren ja esport-kummin välillä. Kummi saa kumminuorelta kahdesti vuodessa nuoren itse laatiman peliharrastusta käsittelevän raportin.

Kummitoiminnassa on mukana yhteistyökumppanina Pelastakaa Lapset ry. Hercules Esportsin ensimmäiset kummiyritykset ovat Netplaza ja Coronaria. Pelastakaa Lapset ry:n Elina Penger ja Netplazan Jukka Kontula vierailivat Aitalla Herculeksen haastattelussa jakamassa näkemyksiään kummitoiminnasta.

Perinteisen kummitoiminnan rinnalle uudenlaista toimintaa

Perinteinen urheilu- ja harrastekummitoiminta on jo pidemmän aikaa ollut suomalaisessa yhteiskunnassa tapa auttaa nuoria ja lapsia saamaan enemmän irti elämästä. Lisäksi kummijärjestöt keräävät avustuksia esimerkiksi lastensairaaloille ja koulunkäynnin tukemiseen.

”E-urheilu ja kilpapelaaminen ovat nykyään kasvavia lajeja nuorison keskuudessa”, toteaa Kontula esportista. Penger puolestaan toteaa, että lapset ja nuoret pelaavat joka tapauksessa, joten toimintaan on hyvä saada tarvittaessa myös tukea. Molemmat pitävät tärkeänä huomiona sitä, että jotkut voivat olla estyneitä harrastamaan perinteisiä lajeja ja etteivät ne välttämättä kiinnosta kaikkia.

Esport-kummitoiminta tarjoaa kiinnostavan ja modernin vaihtoehdon

Sekä Kontula että Penger kertovat kiinnostuneensa esport-kummitoiminnasta Herculeksen henkilökunnan kertoman perusteella. Kontula luonnehtii todenneensa toiminnan ”heidän näköisekseen tavaksi olla mukana” kuultuaan toiminnasta Herculeksen esport-koordinaattorilta Tuomas Tarkilta. Penger mainitsee keksineensä heti perheitä, joille Pelastakaa Lapset ry voisi suoda mahdollisuuden peliharrastukseen esport-kummitoiminnan kautta.

Mahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja urapolkuja

Erilaiset tukitoiminnat ovat vuosien saatossa nostaneet perinteisen urheilun parissa esiin menestystarinoita, jotka eivät välttämättä olisi toteutuneet ilman hyväntekeväisyystoimintaa. Kontula ja Penger uskovat molemmat siihen, että myös esport-kummitoiminta voi nostaa esiin osaajia, joiden taidot voisivat muussa tapauksessa jäädä huomaamatta.

”Ensisijainen motivaattori mukaan lähtemiseen oli yhteisöllisyys ja mahdollisuuden antaminen esports-aitan kaltaiselle modernille nuorisotalolle”, pohtii Kontula. Hän lisää kuitenkin pitävänsä mahdollisena, että esports-kummitoiminta avaa nuorille mahdollisuuksia menestyä sekä pelaamisen parissa että teknologian alalla muissa tehtävissä.

”Pitkään uraohjaustyötä aiemmin tehneenä lähtökohta on mielestäni siinä, että on nautittava siitä, mitä tekee. Jos joku lapsi nauttii esportista niin paljon, että haluaa siitä uran ja saa siihen mahdollisuudet, se on mahtava juttu”, tuumii Penger.

Tuomas Tarkin visio aiheesta taas on alaan liittyvien tehtävien laajuuteen ja nousevaan kysyntään liittyvät mahdollisuudet. Tarkki itse pitää hyvänä asiana sitä, että kummitoiminnan kautta joku voi löytää kipinän muihin alan tehtäviin kuten sisällöntuotantoon tai tapahtumatoimintaan. ”Meidän tehtävämme on luoda koulutuspolkuja ja mahdollistaa siirtyminen muihinkin alan tehtäviin”, summaa Tarkki lopuksi.