Privacy Policy

Tietosuojaseloste
Hercules Esports käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten ja muun
lainsäädännön mukaisesti.
Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Jos tietosuoja-
käytäntömme muuttuvat, päivitämme tiedot muutoksista tälle
verkkosivulle. 


TIETOSUOJA
Tietosuojalla tarkoitetaan jokaisen oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja
on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen
henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja
millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.


HENKILÖTIETO

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan
luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja mm. nimi, henkilötunnus, osoite- ja
sijaintitiedot eli kaikki mahdollinen tieto, josta yksittäinen henkilö on
tunnistettavissa.

Hercules Esports kerää vain tarjoamamme palveluiden käyttötarkoituksen kannalta
asianmukaisia ja olennaisia tietoja palvelujen käyttäjiltä. Palvelun käyttötarkoitus
määrittää sen, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa. Palvelujen
käyttäjiä ovat mm. nettisivuvierailijat, turnauksiin ilmoittautuvat sekä
Hercules Esportsiin
yhteyttä ottavat henkilöt.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEE
Käsittelemme henkilötietojasi aina jollain seuraavista lainmukaisista perusteista:
 olet antanut meille suostumuksen käsitellä henkilötietojasi erityistä tarkoitusta
varten
 käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena
 käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi
 käsittely on tarpeen sinun tai toisen henkilön etujen suojaamiseksi
 käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi


TIETOTURVA

Hercules Esports:in verkkosivulla vierailemista ei profiloida, eikä sivuston käyttäjistä
kerätä automaattisesti tunnistettavaa tietoa.
Tietoja keräävissä verkkopalveluissamme (esim. yhteydenotto) asiointi tapahtuu
suojatun yhteyden (SSL) kautta. Suojatun yhteyden käyttö näkyy https-alkuisena

url-osoitteena. Lisätietoa tietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä on kerrottu
toimijoiden verkkopalveluissa sekä käyttämiemme henkilörekistereiden
tietosuojaselosteissa.
Mikäli käytät yhteiskäytössä olevaa tietokonetta tai muuta päätelaitetta, tyhjennä
selaimen välimuisti (cache) käytön jälkeen. Tyhjentäminen tehdään selaimen
Internet-asetuksista.  Sulje selain, kun lopetat Internetin käytön. Näin varmistat,
että seuraava käyttäjä ei pääse katsomaan selaamiasi sivuja.
Lähettäessäsi tietoja sähköpostitse, emme vastaa käyttämäsi sähköpostin
tietoturvasta. Suojaamattomalla sähköpostilla tai verkkolomakkeella ei kannata
lähettää luottamuksellisia tai erityisiä arkaluonteisia tietoja.


EVÄSTEKÄYTÄNNÖSTÄ

Hercules Esports käyttää evästeitä* kehittääkseen verkkosivustojensa käyttökokemusta,
toimivuutta ja markkinointia. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustojen
selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoa mm. sivustojen
kävijämääristä ja suosituista sisällöistä.
*Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun
hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja
eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän
tietokoneelle. Mikäli haluat poistaa evästeitä selaimesi muistista, voit poistaa ne
käyttämäsi selaimen asetuksien kautta.

Hercules Esports -sivustolla saatetaan käyttää myös niin sanottuja yhteisöliitännäisiä,
kuten AddThis -liitännäistä, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa
valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Yhteisöliitännäiset
tallentavat muun muassa sisältöjen jakamisten, tykkäämisten ja kommenttien
lukumäärät.


KÄYTÖN SEURANTA

Hercules Esports in verkkopalveluissa käytetään käytön seurantaa parantaaksemme
palvelun käytettävyyttä ja suorituskykyä. Seurannassa käytetään kolmannen
osapuolen ohjelmistoja. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt käytön seurannan.


OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN
Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että käsittelemmekö sinua koskevia
henkilötietoja. Mikäli henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada
jäljennös tiedoista ja tarkastaa tietosi. Tarkastuspyyntö esitetään
tuomas.tarkki@jshercules.com sähköpostiin.


OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Sinulla on oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksi rekisterissämme
oleva käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto. Henkilötiedot
voi päivittää ottamalla yhteyttä
Hercules Esportsiin esimerkiksi tuomas.tarkki@jshercules.com
sähköpostin kautta. Korjaamme asiakkaan pyynnöstä virheellisen tai

puutteellisen henkilötiedon tai annamme kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta
ilmenee ne syyt, joiden vuoksi emme ole hyväksyneet korjausvaatimusta.


OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ja
peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat mm.
se, että emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten ne
alun perin kerättiin tai että perut suostumuksesi, joka on ollut edellytys
henkilötietojesi käsittelylle. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esimerkiksi
lakisääteisen velvollisuuden tai sopimuksen takia, meillä on velvollisuus säilyttää
tiedot kyseistä tarkoitusta varten niin kauan kuin on tarpeen.